Hovedkontoret

Vårt hovedkontor ligger på Lysaker utenfor Oslo.
Vi er samlokalisert med de øvrige kjedene i
Blender AS.

Blender AS
Lysaker Torg 35
1326 Lysaker
Postboks 260

Tlf: 0047 67 55 55 55
Epost: cafeopus@cafeopus.no