co-rosa

Hver dag får ni kvinner i Norge beskjed om at de har fått brystkreft. Alle disse er ulike. Derfor er persontilpasset brystkreftbehandling viktig. Midlene fra årets Rosa sløyfe-aksjon skal gå til forskning på persontilpasset brystkreftbehandling. Alle skal ha tilbud om best mulig behandling, men ikke alle skal ha den samme behandlingen. Derfor sier vi ja til rosa forskjellsbehandling.

Rosa lunsj handler om å bruke tid på det som virkelig betyr noe. På samvær med venner og familie. Å kunne le sammen av gamle minner – den gode praten. Det du altfor sjeldent får gjort, kan fort bli det viktigste. Vi oppfordrer deg til å bruke tiden din med mennesker du er glad i.

Les mer om www.rosasloyfe.no